نهالستان ایران نهال (محمدی اذر)

باسابقه بیش از سی سال باهدف وارتقای دانش مهندسی درکشاورزی قسمت باغبانی ونیز راه کارهای کاملا مهندسی توانسته تجربه ای عظیم سی سال درزمینه تولید وکارشناسی درختان رادراختیار شما عزیزان قرار دهم
۱_تولید وتکثیر ارقام نهالهای پیوندی وزینتی
۲_فروش نهال پیوندی گردو چندلر =فرانکت= فرنور
۳_فروش نهال شناسنامه دارومجوزدار
۴_نهالهای کاملا استاندارد وگواهی بهداشت
۵_تولید وفروش سالانه ۳۰۰۰هزار نهال مجوزدار
۶_اولین بار پیوند گردو چندلر= کانادایی =فرنور درایران
۷_احداث باغات مدرن روز دنیا درمناطق کم اب کشورمان
۸_ذخیره سازی اب وباران رحمت الهی درمناطق کوهستانی
۹_مشاوره براورد ومیزان باردهی وسود اقتصادی باغات
۱۰_دستورالعمل مبارزه با کرم خراط(ساقه خوار)
۱۱_کارشناسی ومهندسین باغات کشور
۱۲_طراحی وکروکی احداث باغات
۱۳_برنامه مخصوص مواد غذائی درختان گردو فاقد باردهی اند
ویا کم بار است…سرما ازبین می برد…مغز گردو سیاه میشود….برگ درختان گردو زود خزان میشود….ویا مغز گردوها پوکی دارد
۱۴_ مشاوره رایگان حفظ ونگهداری محصولات کشاورزی
۱۵_مشاوره رایگان

تلفن تماس و مشاوره قبل از خرید نهال : ۰۹۱۴۴۸۱۳۵۵۰
تلفن تماس و مشاوره قبل از خرید نهال : ۰۹۱۲۹۵۶۱۲۴۲