شرایط نگهداری از درخت گردو

شرایط نگهداری از درخت گردو عنوان مقاله ای است که امروز ما میخواهیم در ایران نهال آذربایجان به آن بپردازیم و سعی خواهیم کرد

تا هر چیزی را که مرتبط با شرایط نگهداری از درخت گردو و مراقب های ویژه از درختان گردو است را بررسی کرده و برای شما توضیح

 دهیم. 

جلو گیری از رشد و گسترش علف های هرز

شرایط نگهداری از درخت گردو
شرایط نگهداری از درخت گردو

علف های هرز بر روی درختان درخت گردو تأثیر می گذارند همانگونه که بر محصولات دیگر تاثیر می گذارند.

آنها رطوبت، مواد مغذی و نور را از بین میبرند. اما تولید کنندگان گردو میتوانند از انواع روش های مکانیکی

و شیمیایی برای محافظت از درختان خود از علف های هرز استفاده کنند. 

تنک کردن درخت گردو

شرایط نگهداری از درخت گردو
شرایط نگهداری از درخت گردو

هنگامیکه درختان نزدیک بهم و به صورت انبوه کاشته شده اند تنک کردن شاخه ها برای تامین نور کافی

ضروری است. حذف درخت باید قبل از متراکم شدن آنها صورت گیرد. تغذیه در صورتیکه مقدار یک یا

چند عنصر غذایی در خاک کمتر از حد معمول باشد از کودهای مختلف برای برطرف کردن این کمبودها

استفاده می شود. 

آبیاری و هرس درختان گردو

شرایط نگهداری از درخت گردو
شرایط نگهداری از درخت گردو

برخی از خاک ها رطوبت کافی برای رشد خوب درختان گردو سیاه ندارند. به استثنای عوامل دیگر محدود

کردن، آبیاری از چنین خاک هایی ممکن است به حفظ رشد درختان در دوره های بارش نامناسب و یا تبخیر

بالا کمک کند

هرس کردن و تنزل کردن دو تکنیک مدیریت است که می تواند منجر به کیفیت بالاتر شود. هرس اصلاح

ممکن است به ایجاد یک ترمینال ترمینال غالب و هرس جانبی کمک کند ایجاد یک ورود بدون نقص با

حذف شاخه ها نازک شدن رقابت را کاهش می دهد و به بهترین درختان اجازه می دهد تا منابع را بدست

آورند، اما زود هنگام این رقابت برای زور دادن درختان به سمت راست با چند شاخه مهم است، بنابراین

زمان بندی بسیار مهم است.

 

منبع: ایران نهال آذربایجان

برای مشاهده سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.